Tin tức > Gần đây

Ralf Brandstätter được bổ nhiệm dẫn dắt thương hiệu cốt lõi của Volkswagen

Tăng cường chức năng quản lý Tập đoàn và Thương hiệu

  • Ralf Brandstätter được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Thương hiệu Volkswagen

Tập đoàn Volkswagen đang phân công lại trách nhiệm cho việc quản lý Thương hiệu và Tập đoàn. Thương hiệu cốt lõi của Volkswagen sẽ được lãnh đạo bởi COO trước đó của Thương hiệu, Ralf Brandstätter từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Giám đốc điều hành của Tập đoàn Volkswagen, Tiến sĩ Herbert Diess, người trước đây chịu trách nhiệm về cả hai chức năng này sẽ có được nhiều thời gian hơn cho công việc Giám đốc điều hành Tập đoàn. Trong Hội đồng quản trị Tập đoàn, ông sẽ duy trì trách nhiệm chung đối với Volkswagen Passenger Cars và Volume Thương hiệu Tập đoàn. Mục tiêu sẽ là sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các nhiệm vụ ở cấp cao nhất của Tập đoàn và Thương hiệu trong giai đoạn chuyển đổi hiện tại của ngành công nghiệp ô tô. Ban giám sát đã lưu ý điều này tại cuộc họp được tổ chức vào ngày 8.6.2020.

Sau khi đặt nền móng chiến lược trong vài năm qua với định hướng nhất quán về di động điện và tạo ra các cấu trúc để số hóa ô tô, công ty hiện đang củng cố cấu trúc quản lý hàng đầu của Tập đoàn và Thương hiệu Volkswagen. Do đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã quyết định bổ nhiệm Ralf Brandstätter làm Giám đốc điều hành của thương hiệu Volkswagen có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

“Ralf Brandstätter là một trong những người quản lý giàu kinh nghiệm nhất của công ty. Trong hai năm qua, ông đã lãnh đạo thành công Volkswagen với tư cách là COO và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự chuyển đổi của thương hiệu” Tiến sĩ Herbert Diess, CEO của Volkswagen AG, chia sẻ. “Vì vậy, tôi rất hài lòng rằng Ralf Brandstätter sẽ tiến lên phía trước cùng với sự phát triển của thương hiệu với tư cách là CEO sau những quyết định chiến lược sâu rộng trong các năm vừa qua.”

Sau năm kỷ lục 2019, Thương hiệu đang có tiềm năng rất tốt cho tương lai. Volkswagen đã hoàn thành thành công giai đoạn đầu tiên của chiến lược Transform 2025+. Công ty hiện đang bắt tay vào giai đoạn tiếp theo. Cuộc tấn công về điện trên diện rộng giờ đây sẽ trở nên hữu hình với sự xuất hiện của nhiều phương tiện mới trên các con đường. Volkswagen đang mở đường cho tính di động không phát thải cho tất cả mọi người. Đến năm 2025, ít nhất 1,5 triệu xe điện sẽ được bán ra. Ngoài điện khí hóa, thương hiệu cũng sẽ tiến lên với việc số hóa trong những năm tới.

“Đối với Volkswagen, tương lai đã được thiết lập. Trên cơ sở chiến lược Transform 2025+, Thương hiệu đang phát triển thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu về di động trung tính carbon và đang trên con đường trở thành một Thương hiệu hàng đầu trong công nghệ kỹ thuật số. Tôi muốn cảm ơn toàn bộ đội ngũ của Volkswagen vì cam kết to lớn của họ. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi trên con đường của chúng tôi một cách đoàn kết kiên quyết,” Ralf Brandstätter nói.

Ralf Brandstätter sinh ra ở Brunswick vào ngày 8 tháng 9 năm 1968. Sau khi được đào tạo làm nhân viên bán hàng tại nhà máy của Volkswagen ở Brunswick, ông học ngành kỹ thuật công nghiệp và gia nhập Tập đoàn Volkswagen vào năm 1993. Sau khi đảm nhiệm vị trí giám đốc dự án quốc tế trong một bộ phận thu mua, ông trở thành trợ lý của Hội đồng quản trị trong Tổng thư ký của Volkswagen AG. Năm 1998, ông phụ trách việc mua kim loại cho các bộ phận khung gầm và hệ truyền động; và làm giám đốc dự án cho các dự án xe mới vào năm 2003. Năm 2005, ông chuyển đến Tây Ban Nha làm trưởng phòng thu mua tại SEAT. Ông trở thành thành viên của Ủy ban điều hành SEAT chịu trách nhiệm mua hàng vào năm 2008. Brandstätter được bổ nhiệm làm Trưởng phòng thu mua bên ngoài năm 2010.

VW_nbdLogo_s_darkblue_digital_sRGB_56px.
VW_nbdLogo_s_darkblue_digital_sRGB_56px.